Reklam
Reklam
EROL ALTUNOĞLU

EROL ALTUNOĞLU


Arsa satışında vergi

09 Mayıs 2010 - 16:51

Değerli okurumuz;

Faktoring işi ile uğraştığınızı, şirketinizin aktifinde kayıtlı gayrimenkulün satışın da Katma Değer Vergisi mi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi´ne mi tabi olduğu ve matrahın ne şekilde hesaplanacağı hususunda bilgi talep etmektesiniz.

Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım - satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçlan ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar da dahil olmak üzere banka muameleleri vergisine tabidir.

Bu muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak yapanların banker sayılmaktadır.

Bu nedenle, şirketinizin sadece banka muameleleri nedeniyle lehine aldığı paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olmakla birlikte, şirketiniz tarafından yapılan sabit kıymet satışı banka muamelesi sayılmadığından, banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi bulunmamaktadır.

Öte yandan, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkullerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Bu itibarla, aktifinize aldığınız arsanın satışı, belirtilen şartların sağlanması halinde katma değer vergisinden istisna olacak, ancak söz konusu şartların sağlanmaması halinde ise, katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir...

Bu yazı 1215defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
denizhaber.com