Reklam
Reklam
EROL ALTUNOĞLU

EROL ALTUNOĞLU


SGK primlerimizi her ay ödeyemezsek...

29 Haziran 2011 - 23:45

Soru :

SGK primlerimizi her ay ödeyemezsek, 6111 sayılı kanuna göre yaptığımız taksitlendirme bozulur mu?

Cevap :

6111 sayılı yasa ile; 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin sigorta primi …vb. borçlar yapılandırılmış ve yapılandırma başvuru süresi 31.05.2011 tarihi itibariye sona ermiştir.

6111 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Yapılandırmadan yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.” hükmü yer almaktadır.

Bazı işverenlerimiz tarafından kanun metninde taksit ödeme süresi, genelgelerde ise cari ay olarak bahsedilen dönem konusunda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

18.03.2011 tarih ve 2011-29 Sayılı Genelgenin 3.8.2. madde b fıkrasında, cari aya ilişkin primlerin ödeme yükümlülükleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmış olup, genelgede cari ay olarak ifade edilen dönemin, 2011/Mayıs ve sonraki aylar olduğu açıkça görülecektir.

Diğer yandan, 2010/Aralık-2011/Nisan dönemi ayları, yapılandırma kapsamına girmediği gibi, cari ay olarak da değerlendirilmediğinden, bu döneme ait primlerin ödenmemesi yapılandırmanın bozulmasına sebep olmamakla birlikte, işverenlerimizin 5 puanlık prim indirimi teşvikinden faydalanabilmeleri için;  

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şart olduğundan, bu dönem borçlarını da ödemeleri ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmiş olmaları gerekmektedir.

Bu yazı 1277defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
denizhaber.com