Türk Armatörler Birliği'nden Webinar: "Ofisten Gemiye Dijitalleşme”

Türk Armatörler Birliği tarafından 3 Temmuz 2020 Cuma günü 10.00-11.00 saatleri arasında “Deniz Taşımacılığımızda Dijital Dönüşüm İçin Bir Farkındalık: Ofisten Gemiye Dijitalleşme” başlıklı bir zoom webinar yapılacaktır.


Türk Armatörler Birliği'nden Webinar:

Türk Armatörler Birliği tarafından 3 Temmuz 2020 Cuma günü 10.00-11.00 saatleri arasında “Deniz Taşımacılığımızda Dijital Dönüşüm İçin Bir Farkındalık: Ofisten Gemiye Dijitalleşme” başlıklı bir zoom webinar yapılacaktır.

Deniz taşımacılığı sektörümüze yönelik olarak dijitalleşme konusunda bir farkındalık yaratmak üzere düzenlenen Webinara; deniz taşımacılığı sektöründen armatörler, şirketlerin ilgili personeli, zabitler, denizcilik fakülteleri ile diğer ilgili fakültelerin öğretim üyeleri ve öğrencileri, ilgili bakanlıkların çalışanları veya deniz taşımacılığında dijitalleşme konusuna ilgi duyan kişiler katılabilir.

 

Webinarın katılımcı detaylarına ve içerik bilgilerine ulaşmak için tıklayınız

denizhaber.com