Reklam
Reklam
Reklam

İhracattaki işlem bedelleri hakkında bakanlıktan değişiklik!

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İhracattaki işlem bedelleri hakkında bakanlıktan değişiklik!
04 Ocak 2020 - 05:01

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğ'e göre, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin Ülkeye getirilmesine yönelik ödeme şekillerine banka ödeme yükümlülüğü (BPO) de eklendi.

Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen dış satımın karşılığında döviz getirilmesi mümkün olacak.

Yapılan değişiklik şöyle:

Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı  tarafından;  "Türk  Parası  Kıymetini  Koruma  Hakkında  32  Sayılı Karara  İlişkin  Tebliğ  (İhracat  Bedelleri  Hakkında)  (Tebliğ  No:  2018-32/48)'de  Değişiklik Yapılmasına  Dair  Tebliğ  (No:  2019-32/56)"  31  Aralık  2019  Tarih  ve  30995  (5.  Mükerrer)  sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanmıştır. 

Tebliğ  ile  yapılan  düzenlemelerden  öne çıkan  ilk  husus,  ihracat  bedellerinin  en  az  %80'inin bir bankaya  satılması  (Türk  Lirasına  çevrilmesi)  zorunluluğunun  kaldırılmasıdır. Buna  göre,  Türkiye'de  yerleşik  kişiler  tarafından  gerçekleştirilen  ihracat  işlemlerine ilişkin  bedellerin,  fiili  ihraç  tarihinden  itibaren  180  gün  içerisinde,  ithalatçının  ödemesini müteakip  doğrudan  ve  gecikmeksizin  ihracata  aracılık eden  bankaya  transfer  edilmesi  veya getirilmesi  zorunluluğu  devam  etmekte  olup,  getirilen  bedellerin  en  az  %80'inin  bir  bankaya satılması  (Türk  Lirasına  çevrilmesi)  zorunluluğu  kaldırılmıştır. 

Yapılan  düzenlemelerden öne  çıkan  başka  bir husus ise terkin  uygulamasına  ilişkindir. Buna göre her bir gümrük beyannamesi  itibarıyla; a)  30.000  ABD  dolarına  kadar  noksanlığı olan  ihracat  hesapları  doğrudan  bankalarca  ödeme şekline  ve  toplam beyanname  tutarına  olan  oranına  bakılmaksızın, b)  30.000  ABD  dolarından  yüksek  olmakla  birlikte  100.000  ABD  doları  veya  eşitini aşmayan,  beyanname  veya  formda  yer  alan  bedelin  %10'una  kadar  noksanlığı  olan  (sigorta bedellerinden  kaynaklanan  noksanlıklar  dahil)  ihracat  hesapları  doğrudan  bankalarca  ödeme şekline  bakılmaksızın, c)  200.000  ABD  doları  veya  eşitini  aşmamak  üzere,  9uncu  maddede  belirtilen  mücbir  sebep ve  haklı  durum  halleri  göz  önünde  bulundurulmak  suretiyle  beyanname  veya  formda  yer  alan bedelin  %  10'una  kadar  açık  hesaplar  ilgili  Vergi  Dairesi  Başkanlığınca  veya  Vergi  Dairesi Müdürlüğünce, terkin  edilmek suretiyle  kapatılacaktır.

Bu haber 254 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

denizhaber.com