Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
CAHİT YALÇIN

CAHİT YALÇIN


IMO’dan Son Haberler

07 Ocak 2005 - 15:06

IMO Deniz Güvenliği Komitesi (MSC) 79. oturumunu, 01-10 Aralık 2004 tarihleri arasında Londra’da  gerçekleştirdi. Toplantıda birçok önemli karar alındı,  SOLAS sözleşmesinde değişiklikler yapıldı. MSC 79 un sonuçları, aşağıdaki başlıklar halinde özetlenebilir:

Yeni gemiler için inşa standartları

MSC, gemi emniyetinin dizayn, yapım ve operasyon aşamalarında sağlanabilmesinin garanti edilmesi için yeni bir sistem getirecek olan standartları onayladı. Standartlar, belli kurallar veya özel çözümler üretmek yerine, dizayn, yapım ve işletme sırasında gemi emniyetinin değerlendirilebileceği bir ölçüler sistemi olacak. Ana prensipler, 5 kademeli bir yaklaşım ile geliştirilecek. Geliştirme aşaması MSC nin yanı sıra klas kuruluşları, tanınmış organizasyonlar ve sektör kuruluşları da görev alacak.

Deniz güvenliği

Deniz güvenliği çalışma grubu, 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren  kuralların yürüyüşünü değerlendirmek için toplandı. Çalışma grubunca geliştirilen şu sirkülerler MSC tarafından kabul edildi.

 • Gemilerin limana gelmeden önce vermeleri gerekli, standart bir veri setini de içeren güvenlik bilgileri gereksinimleri hakkında  kaptanlar, şirketler ve yetkili denetim uzmanlarına yönelik rehber bilgiler.
 • SOLAS imzacısı ülkeler için SOLAS XI-2 bölümü ve ISPS kodu gereksinimlerinin uygulamalarını ve uyumun sürdürülebilmesi konularındaki kendini değerlendirmeleri  da  içeren, imzacı ülkeler ve liman tesisleri için  isteğe bağlı kendini değerlendirme (SAF) konusunda rehber bilgiler.
 • SOLAS Bölüm XI-2 ve ISPS kodu uygulamaları hakkında rehber bilgiler.
  o Gemilere ISPS ile ilgili yaptırım ve uyum önlemleri uygulamaları sırasında  bayrak devletlerine bildirim yapılması zorunluluğu konusunda hatırlatma.
 • Yanlış güvenlik alarmları ve emniyet/güvenlik çifte alarmları konusunda MSC/Circ.1109 un yerini alacak olan değiştirilmiş MSC sirküleri. 

Deniz güvenliği – AIS gemi bilgileri

AIS tarafından üretilen ve umuma yayılan gemi bilgilerinin İnternet’ten yayınlanması konusunda MSC, bu bilgilerin İnternet’ten kötü niyetli kişiler tarafından alınarak terör amaçlı kullanılabileceğini, bunun gemilerin ve liman tesislerinin güvenliği için çok ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve  bu nedenle IMO ve üye ülkelerin güvenlik konusundaki çabalarına gölge düşürdüğünü belirtti ve İnternet üzerinden veya başka yollarla AIS bilgilerinin yayınlanması uygulamalarının derhal durdurulmasını istedi. MSC üye ülkelerden de mevcut mevzuatları çerçevesinde AIS bilgilerini umuma yayanları engellemesini istedi. Komite özellikle denizcilik ve limancılık sektörüne hizmet veren ve sorumsuzca AIS bilgilerini yayan kuruluşları uyardı.

Gemilerin karşılaştığı korsanlık ve silahlı soygun olayları

2004 yılının ilk 9 ayında gemilerin karşılaştığı korsanlık ve silahlı soygun olaylarının 252 olay olduğu, bu rakamın 2003 yılı aynı dönemine göre % 28 lik bir azalmayı ifade ettiği, ancak olaylarda karşılaşılan şiddetin arttığı MSC tarafından not edildi ve tüm üye ülkelere bu tip olayların önlenmesi için çabalarını yoğunlaştırması çağrısı yapıldı.

Olaylarda gemi personeline bıçaklı veya silahlı 5-10 kişiden oluşan gruplarca şiddetli saldırılar yapıldığı, 30 personel/yolcunun öldürüldüğü, 94 kişinin yaralandığı  113 kişinin rehin alındığı ve 36 personelin de kayıp olduğu not edildi.

Yolcu gemisi emniyeti

MSC, “Büyük yolcu gemileri emniyeti” başlığı altında görüşülen konuların bir çoğunun tüm yolcu gemilerini ilgilendirdiğini kabul ederek gündem başlığını “yolcu gemisi emniyeti” şeklinde değiştirdi. Yolcu gemilerinin emniyeti konusunda ileride yapılacak olan çalışmalarda rehber alınacak görüş, kaza ve olayların oluşmasını önleme konusuna daha ağırlık verilmesi ile yolcu gemilerinin yüzebilirliğinin arttırılması, böylece bir olay karşısında gemideki kişiler emniyet içinde bir limana ulaşana kadar gemide kalmalarını sağlayacak şekilde dizayn ve inşa edilmelerinin sağlanması olarak belirlendi.

Komite, kurallarda geçen “kurtarılma zamanı”, “geri alma zamanı” “emniyetli yer”  deyimlerinin tanımlarını kabul etti. Kurtarılma zamanının tanımında, can kurtarma aracındaki insanca ihtiyaçların ve sağlık ile hayata yönelik tehlikelerin belirlenmesinde  kişilerin can kurtarma aracında kalma süresini en fazla 5 gün olarak belirledi.

Yolcu gemisi emniyeti ile ilgili çalışmalar 2006 ya kadar MSC nin alt komitelerinde görüşülmeye devam edilecek.
 
Dökme yük gemisi emniyeti

MSC, SOLAS XII bölümünü (Dökme yük gemileri için ilave emniyet önlemleri) tamamen değiştiren metni kabul etti. Çift borda cidarlı dökme yük gemileri ile ilgili kuralları da içeren değişiklikler 1 Temmuz 2006 da yürürlüğe girecek.

Değişimler, boş ambar ile seyir konusunda kısıtlamalar getiren yeni kural 14 ün eklenmesi ile tek borda saçlı gemilere bir alternatif olarak çift borda cidarlı gemi inşaatını da içeriyor.Yeni inşaa edilecek olan 1000 kg/m³ ve üzeri yoğunluktaki yükleri taşıyacak 150 metre ve üzeri boydaki gemiler çift borda cidarlı yapılabilecekler.

MSC ayrıca tek borda saçlı  dökme yük gemileri için borda saçlarının yapısı ve ambar kapaklarında donatanın yapacağı denetimler ile bakım tutum konularında da standart ve kriterler getiren kararlar kabul etti.

Dökme yük gemilerinde serbest düşmeli can filikaları

MSC, SOLAS III. Bölüm kural 20 yi değiştiren ve dökme yük gemilerinde serbest düşmeli can filikası (Free fall lifeboat) taşınmasını zorunlu hale getiren bir değişikliği de kabul etti.

Basitleştirilmiş VDR cihazları

MSC, SOLAS Bölüm V kural 20 de değişiklikler yapan ve bir zaman aşaması dahilinde basitleştirilmiş sefer kayıt cihazı (S-VDR) taşınması gereğini düzenleyen tasarıyı kabul etti.

Yeni kurala göre, 3000 GT veya yukarı tonajdaki  mevcut yük gemileri de VDR veya S-VDR taşıyacak. Aşamaya göre ilk önce 20 000 GT ve üzeri gemiler, daha sonra da 3000 GT ve üzeri gemiler cihaz gereksinimlerine uyacaklar.

 S-VDR, standart VDR cihazları kadar detaylı bilgi kaydetmeyecek ancak geminin mevkisini, sürat ve rotasını, fiziksel durumunu ve kaza anına kadar olan ve kaza anından sonraki kumanda ve kontrol durumlarını yansıtan bilgileri güvenli ve geri alınabilir şekilde depolayacak.

Batı Avrupa sularında yeni zorunlu gemi raporlama sistemi (WETREP)

Batı Avrupa’daki özel önemi haiz deniz alanlarının (PSSA)  korunması için yeni bir zorunlu gemi rapor sistemi oluşturuldu. Raporlama sistemi, 1 Temmuz 2005 tarihinde saat 0000 UTC itibarı ile uygulanmaya başlanacak.

Gemi belgelerindeki değişim

MSC,  kontroller sırasında, ilgili sertifika için yapılan  son denetim tarihinin rahatça bilinmesini temin amacı ile zorunlu ve zorunlu olmayan tüm kurallar için yapılan denetimlerden sonra verilen belgelere “Bu belgenin verilmesine dayanak teşkil eden denetimin bitiş tarihi” (Completion date of the survey on which this certificate is based) kısmının eklenmesini onayladı.

Balıkçı gemileri ve balıkçıların  emniyeti

“Balıkçılar ve balıkçı gemileri emniyeti kodu, 2005”  ve “Küçük balıkçı gemilerinin dizaynı, inşası ve teçhizatı hakkında isteğe bağlı rehber bilgiler, 2005”   komite tarafından onaylandı ve eş onaylama amacı ile  FAO ile ILO ya da yollanmaları için IMO sekreteryasına talimat verildi.

Balıkçı gemileri emniyet kodu’nun (ilk olarak 1970 li yıllarda geliştirilmişti) değiştirilmiş versiyonu ve isteğe bağlı rehber bilgiler, ülke idarelerindeki yetkili makamların, eğitim kurumlarının, balıkçı gemisi sahiplerinin, balıkçılık derneklerinin ve balıkçıların emniyet, sağlık ve eğitimi ile ilgili sivil toplum örgütlerinin kullanması için geliştiriliyor.

Kod, ulusal mevzuatın ve balıkçıların eğitim müfredatının geliştirilmesi ile balıkçıların emniyet ve sağlığı konularında rehber görevi görüyor. Ülkelerin ilgili kurumlarına, kendi ülke veya bölgelerindeki balıkçıların özel gereksinimlerine uyacak emniyet, sağlık ve eğitim ile ilgili kural ve müfredatların oluşturulması sırasında kod ve rehber bilgilere başvurmaları öneriliyor. 

Bu arada aynı konu ile ilgili olara üye ülkelere, balıkçı gemilerinin emniyeti ile eğitim standartlarını yükseltilebilmesi için 1993 Torremolinos protokolü ile 1995 STCW-F sözleşmesini kabul etmeleri konusu da hatırlatıldı.

Devletler arası gemi transferi

Komite, devletler arasında gemi transferi konulu bir ortak MSC/MEPC sirkülerini kabul etti. Sirkülerin amacı, gemiyi devralan devletin, devreden devletten emniyet ile ilgili bilgileri alabilmesinin koşullarını düzenlemek.

Deniz kazalarının incelenmesi

Komite, FSI alt komitesinin “Deniz kazalarının incelenmesi kodu” nu (A.884(21) ile değiştirilmiş hali ile A.849(20) ) yeniden yazmak ve yapısını değiştirerek kaza araştırmalarında daha işe yarayacak ve kullanışlı bir yardımcı yapmak amacı ile gözden geçirmesi kararını onayladı. Ayrıca, kodun SOLAS altında zorunlu bir kural haline getirilmesi konusu da tartışılacak.

Kabul edilen diğer kural değişimleri

MSC, tahminen 1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe girecek aşağıdaki değişimleri kabul etti. (IBC ve IGC kodu değişiklikleri 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girecek)

 • SOLAS Bölüm II-1 Kural 18: Yük ve yolcu gemilerinde su geçirmez kapılar, firengiler vs yapıların inşa ve ilk sızdırmazlık testleri belli durumlarda prototip basınç testi yöntemi ile yapılabilecek.
 • SOLAS Bölüm II-1 Kural 45: Elektrik çarpması, yangın ve elektrik kaynaklı diğer tehlikeler için  alınacak önlemler konulu mevcut paragraf 10 yenilendi ve tankerlerdeki yanıcı gaz toplanabilecek tehlikeli mahallerde kurulacak elektrik tesisatının kontrolü konulu 11. paragraf eklendi.
 • SOLAS Bölüm V Kural 10: Gemi seyir sistemleri ve teçhizatı taşıma kuralları paragraf 2.5 bölümüne cayro pusula bilgisi veya manyetik olmayan yöntemlerle sağlanan pusula bilgisinin “ana dümen kumandası mevkiinde dümenci tarafından açıkça okunabilecek özellikte olması” kısmı eklendi.
 • SOLAS Bölüm VII Kural 10: “Bu kuralın amacı itibarı ile kod gerekleri zorunlu olarak mütalaa edilecektir” şeklindeki gereksiz kısım iptal edildi.
 • SOLAS Bölüm V : Yük gemisi teçhizat emniyet belgesinin eki olan teçhizat kaydına (Form E)  basitleştirilmiş yolculuk veri kaydedicisi (S-VDR) eklendi.
 • FTP Kodu kısım 2 duman ve zehir testleri: Sınırlar tablosu 2.6 sınıf kriterlerindeki 2.6.2 zehirlilik kısmına “yer kaplamaları için 200 PPM” tabiri eklendi.
 • 2000 HSC kodu : Yüzebilirlik, denge ve iç bölümler konulu Bölüm 2 deki yüzebilirlik sağlayan mahaller kısmında değişiklik yapıldı.
 • IBC kodu ve IGC kodu : SOLAS Bölüm II-1 kural 45 de yapılan değişikliğe paralel değişiklikler yapıldı.
 • STCW kodu – Tablo A-VI/2-1 (hızlı kurtarma botu haricindeki kurtarma botları ve can kurtarma araçlarında minimum yeterlilik standartları)  değiştirildi.

Gemi yönlendirme sistemleri (Ship’s routeing)

MSC, gemi yönlendirme sistemlerinde aşağıdaki değişiklikleri yaptı. Değişiklikler 1 Temmuz 2005 tarihi 0000 UTC de uygulanmaya başlanacak.

 • ABD Cape Fear nehri yeni TSS kuruldu.
 • Küveyt Mina Al-Ahmadi yeni TSS kuruldu
 • Kanada ve ABD Puget Sound TSS değiştirildi
 • ABD Chesepeake körfezi yaklaşımları TSS değiştirildi
 • Portekiz Cape Roca ve Cape S.Vicente TSS değiştirildi
 • Peru Puerto San Martin yaklaşımları  TSS değiştirildi
 • Portekiz Berlenga TSS kaldırıldı.
 • ABD Meksika körfezi batı Cameron bölgesi yeni girilmez alan ve zorunlu demire yasak bölge  tesis edildi.
 • ABD Chesepeake körfezi yaklaşımları derin draft rotası açıklamaları değiştirildi.
 • Portekiz Berlenga adaları bölgesinde yeni girilmez alan tesis edildi.

Gemi yönlendirme genel kurallarında yapılan değişiklikler

MSC, IMO meclisi onayına tabi olarak, değiştirilmiş hali ile A.572(14) gemi yönlendirme kararı genel maddelerinde değişiklikler yapılmasını kabul etti.Ayrıca MSC.111(73) ile değiştirilmiş hali ile  MSC.43(64) (Gemi yönlendirme sistemleri için kriterler ve rehber bilgiler) kararlarına da değişiklik yapılması karara bağlandı. Yeni değişiklikler WGS 94 datum sisteminin gemi yönlendirme ve gemi raporlama sistemlerinde kullanımını standardize etmek amacı güdüyor.

Gelecek toplantıda onaylanacak değişiklikler

MSC, Mayıs 2005 tarihinde yapılacak MSC 80 toplantısında aşağıdaki değişiklikleri kabul etmeyi karara bağladı.

 • o SOLAS Bölüm II-1 A,B ve B-1 kısımlarının değiştirilmesi. Büyük gemilerde hasar uzunluğu ve hasarın derine işlemesi yoğunluğu ve ihtimali ile ilgili konular, ara dönemde Londra’da toplanacak  çalışma grubu tarafından son haline getirilecek.
 • Taslak yeni SOLAS II-1/3-7 kuralı: İnşa çizimleri ve planları devamlı gemide ve bir nüshası da sahilde bulundurulacak.
 • Taslak yeni SOLAS II-1/3-8 kuralı: Demirleme, bağlama ve yedekleme teçhizatı. Tüm gemilerden geminin tüm normal ve acil durum operasyonları sırasında kullanabileceği yeterli güvenli çalışma gücü olan emniyetli demirleme, bağlama ve yedekleme teçhizatı bulundurması isteniyor.
 • Taslak yeni SOLAS II-1/23-3 kuralı: Dökme yük gemisi haricindeki yeni tek ambarlı yük gemilerinden su seviye detektörleri bulundurması isteniyor.
 • SOLAS II-1/31 kuralı değişim taslağı: Sadece yeni gemiler için yürütme otomasyon sistemleri ile ilgili 2.10 numaralı paragrafın uygulanmasının sınırlanması için makine kontrolleri.
 • Petrol tankerleri ve dökme yük gemilerinin sörveyleri sırasında uygulanacak genişletilmiş denetim programı hakkında rehber bilgilerin (değiştirilmiş hali ile A.744(18)) değiştirilmesi.Değişiklikler çift cidarlı tankerlere ayrılmış yeni bir bölüm ile bazı tek cidarlı tankerlerin MARPOL I/13-G kuralı altında tabi oldukları CAS şartlarının bir kısmının yeniden düzenlenmesini içeriyor.
 • SOLAS V/19 kuralı değişimi: AIS tarafından sağlanan bilgilerin vardiya zabitine iletilmesini sağlayacak değişiklikler yapılıyor.

IMO Internet sitesinden ve toplantı tutanaklarından derlenmiştir.


Bu yazı 1735 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
  denizhaber.com