Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
ÜNAL BENLİALPER

ÜNAL BENLİALPER


Sıkıştırılmış Dayatmalar

21 Ekim 2014 - 20:36

Küreselleşmenin özünün bir yansıması olan port-demokratik işleyişin denizcilik sektörümüzün geleceğine yönelik yarattığı ağır tahribatlı sancıların neden olduğu öğrenilmiş çaresizlik sektördeki güven ortamının gereğinden fazla zayıflamasına neden olmuştur. Sıkıştırılmış ve önceden planlanmış olan bıktırıcı ve o kadar da ürkütücü düzeydeki iç ve dış politik baskılar ile kalıcı hedeflerin belirlenmesi neredeyse olanaksız bir konuma gelir.

Öz sermaye sıkıntısı çeken ve devletin desteğinden yoksun bırakılan sektörün, küreselliğin travma yağmurundan kurtularak bilimsel ve teknolojik gelişimini beklentilerin esasları doğrultusunda gerçekleştirebilmesi ve uluslar arası rekabet şansını yükseltecek seviyelerde sürdürebilmesi için yeterli bilgi, beceri ve kültür birikimine sahip olması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaygı verici boyutlara ulaşan bu uluslar arası girişimler denizciliğimizin güçlenmesine asla izin vermezler. Denizcilik konusunda kendi ülkelerine destek, başka ülkelere ise köstek politikasını güderler. Sektördeki bilgi birikiminin ve akışının düzenli ve zamanında olabilmesi için sektör içindeki unsurların haberleşme tekniklerini çok iyi kavramış olmaları gerekir.

Dış kaynaklı dayatmaların denizcilik sektörümüz üzerindeki engelleyici ve caydırıcı etkilerinin bir sonucu olarak gelişen vurdumduymazlık hedeflerin belirlenmesinde olumsuz etki yapacaktır. Tertemiz bir politik iradenin kontrolünde sadece ülke çıkarları gözetilerek hazırlanacak olan denizcilik politikaları sektördeki kalkınma hamlesinin oluşturacaktır. Sektörün bütün iş kollarında oluşan dinamik dengenin sağladığı güç ile olgunlaşma potansiyeli de ivme kazanacaktır. Risk analizlerinin doğru yapılandırılması ve yönetimi işlerlik kazanacak ve bu bağlamda sektörde güven ortamı oluşacaktır.

Denizcilik sektöründeki mevzuat, yatırım, finans ve diğer yapısal sorunları çözecek, sektörün veri tabanını çağdaş nitelikli unsurlar ile yapılandıracak, kontrol edecek ve değerlendirecek bir merkezi yapılanmaya gereksinim duyulmaktadır. Önemli olan plan ve projeleri hazırlamak değil, onları uygulayabilmektir.

Ş.Ünal BENLİALPER

Kaptan- Denizci Yazar

Bu yazı 2308 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
denizhaber.com