Reklam
Reklam
EROL ALTUNOĞLU

EROL ALTUNOĞLU


Askerlik borçlanma priminin indirimi

16 Ocak 2010 - 00:27

Askerlik borçlanmasına ait ödenen SSk Priminin,  ücretlinin gayrisafi ücretinin vergilendirilmesinde gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hakkında bilgi talep etmektesiniz.

Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

Kanunla kurulan emekli sandıkları ile geçici sandıklara ödenen aidat ve primlerin, ücretin gerçek safi değerinin tespitinde indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.

SSK priminin, ödemenin yapıldığı  ayından başlayarak bu tutara ulaşıncaya kadar gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Askerlik borçlanmasına ait SSK priminin, gayrisafi ücretlerinin vergilendirilmesinde gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılması mümkündür.

Çeşitli nedenlerle ödendiği ayda gelir vergisi matrahının tespitinde gayrisafi ücretten gider olarak indirim konusu yapılamayan prim tutarına isabet eden gelir vergisinin, düzeltmeye ilişkin hükümler uyarınca ilgili vergi dairesinden talep edilmesi imkan dahilindedir.

Bu yazı 1122defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
denizhaber.com