Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
EROL ALTUNOĞLU

EROL ALTUNOĞLU


2013 yılında tasdiklenecek defterler

06 Aralık 2012 - 10:54

2013 yılında tasdiklenecek defterler

Öteden beri tasdik ettirdiğimiz ve bitene kadar kullanmaya devam ettiğimiz Karar Defterinin adı Yönetim Kurulu Karar Defteri olarak değişmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Defterinin açılış ve kapanış tasdiki zorunludur.

Pay Defterlerinin de mutlaka notere açılış tasdiklerinin yaptırılması, aksi halde cezai müeyyide ile karşılaşacağımız unutulmamalıdır.

Yevmiye, Defter-i Kebir, Yönetim Kurulu Karar Defteri’nin her yıl açılış tasdiklerinin yaptırılması, Pay Defteri ve Genel Kurul Müzakere Defteri’nin notere açılış tasdiki yaptırıldığında, bitene kadar kullanmalarına imkan tanınmıştır.

6102 sayılı TTK ile birlikte Limited Şirketlerinde Genel Kurul yapmaları zorunluluğu getirilmiştir.

TTK 616. Maddesinde Limited Şirketin organları olarak Genel Kurul sayılmıştır.

TTK 617. maddenin 1. Fıkrasına göre genel kurul toplantısının her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır hükmü vardır.
 
En geç takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar.

TTK. 617. Maddenin 3. Fıkrasına göre Anonim Şirketlerden farklı olarak, Limited Şirketlerin Genel kurullarına Bakanlık Temsilcisi çağrılmayacaktır.

Genel Kurul toplantı tutanağının bir suretinin notere onaylattırılıp ticaret sicili Müdürlüğüne vermek, tutanakta tescile ilişkin hususlar var ise ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdürler.
 
6102 sayılı TTK 39. Maddesine göre “Her tacir, ticaret işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.” Hükmü vardır.

Dolayısı ile esnaf sicil kaydı olmayan Birinci Sınıf tacirlerin mutlaka Ticaret Sicil Kaydının 2013 yılından önce yaptırılması, aksi halde TTK madde 5. 2. Fıkraya göre 2.000,00 TL. idari para ceza ile cezalandırılacağı hükmü bulunmaktadır.
 
Pay Defterlerinin de mutlaka notere açılış tasdiklerinin yaptırılması, aksi halde cezai müeyyide ile karşılaşacağımız unutulmamalıdır.

Yevmiye, Defter-i Kebir, Yönetim Kurulu Karar Defteri’nin her yıl açılış tasdiklerinin yaptırılması, Pay Defteri ve Genel Kurul Müzakere Defteri’nin notere açılış tasdiki yaptırıldığında, bitene kadar kullanmalarına imkan tanınmıştır.
 
Defterlerin notere tasdik ettirilmemesine ilişkin cezai müeyyideler TTK 562. Maddede düzenlenmiştir. Şöyle ki;

Tasdiki zorunlu Ticari defterlerin notere tasdik ettirilmemesinde, VUK’daki hükümler saklı kalmak kaydıyla; 6102 sayılı kanunda ve sonradan değiştirilen 6335 sayılı kanunla cezai müeyyideler şimdiye kadar olmadığı kadar ağırlaştırılarak getirilmiştir.

TTK 562. maddenin c fıkrasına göre tasdik ettirilmeyen her defter için 4.000,00 TL. idari para cezası ile cezalandırılırlar denilmektedir.

 

Bu yazı 2062 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
denizhaber.com