Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
EROL ALTUNOĞLU

EROL ALTUNOĞLU


Vergi barışını öngören yasa tasarısı

27 Temmuz 2016 - 16:02

Vergi barışını öngören yasanın  Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri başladı. 

 Geçmiş beş yıla ilişkin matrah artırımında bulunan mükelleflere bu dönemler için vergi incelemesi yapılmayacak.

Matrahını,  yani verginin üzerinden hesaplandığı tutarı  artıran mükelleflerle vergi barışı sağlanacak.

Kazançlarını Kurumlar Vergisi adıyla beyan eden şirketlerde, kazançlarını Gelir Vergisi adıyla beyan eden şahıslar da geçmiş beş yıla ait inceleme riskinden kurtulabilecekler. 

Matrah artırımı yapılan yıllar için Maliye vergi incelemesi yapmayacak. 

Artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için Maliye’nin vergi incelemesi yapma hakkı devam ediyor.

Daha önce vergi incelemesi yapılmış  dönemler için de, mükellefler matrah artırımı yaparak inceleme riskini tamamen ortadan kaldırabilir.

Başlanılan vergi incelemesi; yasanın yayınlanmasını izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecek. 

Dolayısıyla sonuçlanamayan vergi incelemeleri de vergi barışının kapsamına dahil edilmiş olacak.

Vergi Usul Kanunu’nda Kaçakçılık Suçları ve Cezalarını düzenleyen maddede (359/b) geçen “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” yararlanamıyor. 

Öte yandan, asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenen belgeleri kullananlar, matrah veya vergi artırımı hükümlerinden yararlanabiliyor.

Örneğin; 2015 yılı için vergi incelemesi riskinden kurtulmak isteyen anonim ve limited şirketler, daha önce beyan ettikleri KV matrahını, yüzde 15 oranında artıracak, bunun da yüzde 20’sini ödeyecekler. 

Artırımda bulunulan yıla ait yıllık beyannameler yasal süresinde verilmiş ve tahakkuk eden vergiler de süresinde ödenmişse yüzde 15’i ödenecek. 

Ancak 2015 yılı için bildirilecek asgari matrah 37 bin 940 TL’den aşağı olamayacak. 

Tasarıda belirtilen oranlarda geçmiş beyannamelerinde yer alan hesaplanan KDV’lerini artırdıklarında vergi barışı hükümlerinden yararlanabiliyor. 

Şirketler, Muhtasar Beyanname ile beyan etmeleri gereken ücret GV Stopajı için de vergi barışından ilgili oranlarda artırım yaparak vergi barışı hükümlerinden yararlanabiliyor.

Matrah artırımında bulunulan yıllara ait zararların yarısı, 2016 ve sonraki yılların karlarından mahsup edilemiyor.

Beyanname verilen dönemler için beyannameler üzerindeki matrahlara ilave artırım yapılabiliyor. 

Hiç beyanname verilmemişse veya bazı dönemlerde beyanname verilmemişse de vergi barışı hükümlerinden yine yararlanılabiliyor. Süresinde verilmeyen beyannameler için Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük cezaları da uygulanmıyor.

Matrah artırımı, defter ve belgelerin saklama ve ibraz mecburiyetini ortadan kaldırmıyor.

 

Bu yazı 2251 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
denizhaber.com